WELKOM

Schaap-bank
Nieuw geplaatst informatiebord, ingang Voskuilenheuvel 2022.
Informatiebord  Voskuilenheuvel 2022
Op oude kaarten van het grootschalige veengebied De Peel komt het gebied Voskuilenheuvel al voor.
Rond de heuvel lagen veel dellen (kuilen) vol met water. Het veen is in de negentiende eeuw afgegraven. Het waterpeil is sterk naar beneden gebracht en moeras en heide zijn geschikt gemaakt voor de landbouw, van de oude Peel is weinig meer over.
Het gebied rond de Voskuilenheuvel werd daarbij aangemerkt als toekomstig natuurgebied.


Plaggen van de heide.2022
Hier wordt op kleinschalig manier geplagd
Hierdoor kan de heide weer terugkomen.
Heidezaad blijft onder goede omstandigheden
50  tot wel 80 jaar kiemkrachtig.
Over 2 / 3 jaar zal hier weer volop heide bloeien.
Grootven -plaggen (2022)
Uitzicht over de heide.


Uitzicht over de heide
Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel | Copyright 2023